хөгжлийн 

ДЭМНЭЛ

Боломж бол таны зогсож буй цэг

Арга хэмжээ

кофе, цай 

2022-11-19

ХАТ-ын гишүүдийн уулзалт

шинэ жил

2022-12-11

Жилийн эцсийн уулзалт, оройн хоол